خرداد 22, 1400
استفاده از لسیتین برای سلامت پوست

استفاده از لسیتین برای سلامت پوست

لستین از انواع فسفولیپیدها است که ساختار آن متشکل شده از  اسید، گلیسرول، کولین با اسیدهای چرب (مانند فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیل اتانل آمین) […]
فروردین 21, 1400
تاثیر لسیتین عملکرد مغز

تاثیر لسیتین عملکرد مغز

لسیتین از انواع مولکول‌های چربی بدن و نوعی فسفولیپید است. فسفولیپیدها، ساختار غشا سلول را تشکیل داده‌اند. این ترکیب در تخم مرغ و دانه‌های سویا یافت […]