بهمن 30, 1400
دی اتیلن گلیکول DEG

دی اتیلن گلیکول DEG

دی اتیلن گلیکول، DEG،۲،۲-اکسی دی‌ اتانول و یا گلیکول اتر دی ‌گلیکول از جمله ترکیبات آلی است که به طور گسترده در صنایع مختلف بکار گرفته […]