بهمن 9, 1400
شربت فروکتوز

شربت فروکتوز

شربت فروکتوز نوعی شیرین کننده است که در صنایع مختلفی از جمله صنایع غذایی و دارویی استفاده می‌شود. در صنعت از این شیرین کننده برای بهبود […]