اسفند 7, 1400
مزایا و خطرات دی اتیلن گلیکول

مزایا و خطرات دی اتیلن گلیکول

دی اتیلن گلیکول با فرمول مولکولی C4H10O3، نوعی ترکیبات آلی می‌باشد که به طور گسترده در صنایع مختلف بکار گرفته می‌شود. این ترکیب به صورت مایع […]
بهمن 30, 1400
دی اتیلن گلیکول DEG

دی اتیلن گلیکول DEG

دی اتیلن گلیکول، DEG،۲،۲-اکسی دی‌ اتانول و یا گلیکول اتر دی ‌گلیکول از جمله ترکیبات آلی است که به طور گسترده در صنایع مختلف بکار گرفته […]