اسفند 7, 1400
مزایا و خطرات دی اتیلن گلیکول

مزایا و خطرات دی اتیلن گلیکول

دی اتیلن گلیکول با فرمول مولکولی C4H10O3، نوعی ترکیبات آلی می‌باشد که به طور گسترده در صنایع مختلف بکار گرفته می‌شود. این ترکیب به صورت مایع […]