فروردین 25, 1401
طرز تهیه و کاربرد اسید اولئیک

طرز تهیه و کاربرد اسید اولئیک

اسید اولئیک C18H34O2 از جمله اسیدهای چرب غیر اشباع است که در طبیعت، حتی در بافت چربی بدن انسان، به فراوانی یافت می‌شود. این اسید کاربردهای […]